Menu

Kaboo-kasino sponsoroi tapahtuman nuorille aloitteleville yrittäjille, jotka toimivat verkkosuunnittelun parissa

fb_share-enYrittäjyys sopii myös nuorille ja se voikin olla hyvä väylä itsensä työllistämiseen. Verkko tarjoaa runsaasti mahdollisuuksia myös nuorille ja osa onkin sitä mieltä, että juuri verkkoyrittäjyys on nuorille sopiva yrittäjyyden muoto – ovathan sen aloituskustannukset usein monia muita yritysmuotoja huokeammat.

Nuorten yrittäjien kannattaa selvittää kaikki mahdolliset tukimuodot

Erityisesti nuorten yrittäjien kannattaa pysyä kartalla siitä, millaisia tukimuotoja heidän on mahdollista saada. Starttiraha- ja koulutusmahdollisuudet kannattaa siis selvittää erityisen huolellisesti ennen yritystoiminnan aloittamista. Nuorilla ei yleensä ole mahdollisuutta sijoittaa suurta pääomaa yritystoimintaansa eikä välttämättä halua ottaa suurta lainaa yrityksen perustamistoimia varten. Tästä huolimatta yrityksen perustaminen ei suinkaan ole mahdotonta.

Toisinaan erilaiset yritykset saattavat jopa sponsoroida nuorten aloittelevia yrityksiä tai niille suunnattuja tapahtumia. Esimerkiksi Kaboo-kasino sponsoroi tapahtumaa, joka on suunnattu nuorille aloitteleville yrityksille, jotka toimivat verkkosuunnittelun parissa. Tämä voi olla oivallinen tilaisuus alan nuorille yrittäjille! Erilaisten kontaktien luominen ja uusien ideoiden saaminen ovat erityisen tärkeitä ja alan tapahtuma voi tarjota juuri tähän oivalliset puitteet. Kaboo-kasinon sponsoroima tapahtuma voikin tarjota nuorelle yrittäjälle yllättäviä mahdollisuuksia, joita hän ei kenties ilman tapahtumaan osallistumista olisi tullut edes ajatelleeksi. Voi olla erityisen antoisaa päästä vaihtamaan ajatuksia muiden nuorten yrittäjien kanssa.

Oma verkkosivu voi saada sponsoreita tai yhteistyökumppaneita

Aivan kuten erilaiset yritykset, kuten Kaboo-kasino, saattavat olla kiinnostuneita sponsoroimaan nuorille aloitteleville yrittäjille suunnattuja tapahtumia, ne saattavat olla kiinnostuneita myös sponsoroimaan erilaisia sivustoja. Näin ne saavat itselleen näkyvyyttä ja tekevät itseään tunnetuiksi potentiaalisen asiakaskunnan keskuudessa. Täysin pyyteetöntä sponsorointi ei siis ole, mutta toisaalta se voi hyödyntää molempia osapuolia – sekä sponsoria että kohdetta.

Jos sinulla siis on oma verkkosivu tai vaikkapa oma blogi, saatat saada sille sponsoreita tai yhteistyökumppaneita. Jos kirjoitat vaikkapa jalkapallosta, saattaa jokin jalkapallotuotteita myyvä yritys olla kiinnostunut sponsoroimaan sivuasi tai toimimaan yhteistyökumppaninasi. Saatat saada rahaa, jos kirjoitat juttuja yhteistyökumppanistasi blogiisi tai saatat saada tietyn prosenttiosuuden sivustosi kautta tulleista myynneistä. Yleensä nämä rahat ovat selkeästi taskurahan suuruisia, mutta kyllä Suomesta löytyy jo muutamia henkilöitä, jotka ansaitsevat elantonsa bloggaamalla.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *