Menu

Miksi yritystoiminta niin kovin usein päättyy?

Business meetingValitettavan usein yritystoiminta ajautuu konkurssiin tai päättyy jonkin muun syyn vuoksi. Tähän on monia syitä. Moni yrittäjä saattaa huomata, ettei yrittäjänä toimiminen välttämättä ollutkaan aivan sellaista kuin hän oli saattanut etukäteen kuvitella. Yrittäminen voi olla erittäin antoisaa, mutta se voi olla myös erittäin haasteellista ja viedä lähes kaiken yrittäjän valveillaoloajan. Osa yrittäjistä saattaa todeta, että toimiminen tavallisena työntekijänä on sittenkin helpompaa kuin yrittäminen. Olen tähän postaukseen koonnut joitakin syitä siihen, miksi yritystoiminta niin kovin usein päättyy. Samalla kerron myös siitä, miksi päätin lopulta lopettaa oman päiväkotini, pitkäikäisen haaveeni.

Yritystoiminta voi päättyä monesta eri syystä

Valitettavan moni yritys ajautuu Suomessa konkurssiin. Tämä voi aiheuttaa yrittäjälle vuosikausien taloudelliset vaikeudet, minkä vuoksi tällaista tilannetta tuleekin pyrkiä välttämään kaikin mahdollisin tavoin. Onkin tärkeää, että jo ennen toiminnan aloittamista yritystoiminnan potentiaalia arvioidaan rehellisesti ja monelta eri kantilta katsottuna. Konkurssiin ajautuminen voi aiheutua huonoista päätöksistä, yleisestä heikosta taloudellisesta tilanteesta tai yrityksen huonosta taloudenpidosta.

Joissakin tapauksissa yrittäjä itse saattaa ajautua burn outiin. Vaikka oman elämänsä herrana toimiminen onkin monen unelma, saattaa moni huomata, että yrittäjänä toimiminen vie helposti lähes kaiken yrittäjän valveillaoloajan. Yrittäjä saattaa kokea, ettei hänelle yritystoiminnan vuoksi jää riittävästi aikaa perheelle, ystäville tai harrastuksille, minkä vuoksi palaaminen tavalliseen ansiotyöhön saattaa alkaa tuntua houkuttelevalta.

Miksi päätin lopettaa oman päiväkotini?

Oman päiväkodin perustaminen oli ollut pitkäaikainen haaveeni. Vuosien varrella huomasin kuitenkin, että se on myös erittäin haastavaa työtä. Tein erittäin pitkiä työpäiviä, koska en suinkaan toiminut päiväkodissa ainoastaan opettajana ja johtajana, vaan hoidin myös runsaasti itse yrittäjyyteen liittyviä asioita. Pikku hiljaa alkoi tuntia, ettei omalle perheelle jäänyt riittävästi aikaa. Aloin väsyä eikä yrittäjänä toimiminen tuntunut enää yhtä mielekkäältä kuin aikaisemmin. Työn ilo alkoi kadota.

Rekrytoiminen oli eräs suurimmista haasteista. Oli vaikea löytää koulutettuja ja työhönsä sitoutuneita työntekijöitä. Valitettavan monen työntekijän omat vaikeudet omassa elämässään tuntuivat seuraavan mukana työpaikalle, mikä tuntui minusta raskaalta, teinhän itsekin pitkää työpäivää huolehtien samalla suuresta perheestä.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *