Menu

Millaisia asioita tulee ottaa huomioon perustettaessa päiväkotia?

2c48f2a345f4af1a2a8b64158fd35467 (1)Päiväkodin ylläpitäminen on erittäin vastuullista työtä eikä päiväkodin ylläpitäminen olekaan sellaista toimintaa, jonka voisi aloittaa tuosta noin vain, vaan toiminnan aloittaminen vaatii runsaasti erilaisia lupia. Vanhemmilla on mahdollisuus saada hoitomaksuja varten yksityisen hoidon tukea, kunhan kunta on ensin hyväksynyt yksityisen päiväkodin.

Henkilökuntaa tulee olla riittävästi

Aivan ensimmäiseksi tulee varmistaa, että päiväkodissa on riittävästi koulutettua henkilökuntaa. Tähän vaikuttaa sekä lapsiryhmän koko että hoidossa olevien lasten ikä. Toimin itse omassa päiväkodissani sekä lastentarhanopettajana että päiväkodin johtajana. Kun myöhemmin laajensin toimintaani, huomasin, että nimenomaan työhön sitoutuneen ja koulutetun henkilökunnan löytäminen oli yksi suurista haasteita. Voisi jopa sanoa, että tämä oli niin haasteellista, että se oli yksi suurimmista syistä miksi lopulta päätin lopettaa päiväkotiyrittäjänä ja miksi pitkäaikainen haaveeni tuli tiensä päähän.

Toimitilojen tulee olla turvalliset

Ennen toiminnan aloittamista useat tahot tarkistavat toimitilojen sopivuuden päiväkotikäyttöön. Palotarkastaja arvioi tilojen paloturvallisuutta. Esimerkiksi omissa toimitiloissani palotarkastaja ei hyväksynyt tilojeni parvea lapsiryhmän käyttöön sopivaksi tilaksi.

Terveystarkastaja arvioi tilojen sopivuuden ruuanvalmistukseen tai ruuan lämmitykseen. Tiloissa tulee olla koneellinen astianpesumahdollisuus sekä riittävästi vesipisteitä. Päiväkodille pitää laatia myös omavalvontasuunnitelma. Esimerkiksi jääkaappien lämpötiloja tulee valvoa. Lisäksi ruuan tulee olla tietyn lämpöistä, kun sitä aletaan annostella lapsille.

Päivähoidosta vastaava taho arvioi, täyttääkö suunniteltu toiminta kaikki sille asetetut vaatimukset ja onko esimerkiksi koulutettua henkilökuntaa päiväkodissa riittävästi. Jos kaikki on kunnossa, saa päiväkoti luvan aloittaa toimintansa.

Varsinaisten toimitilojen lisäksi kiinnitetään tietysti huomiota myös ulkoilutilojen turvallisuuteen. Ulkoilussa voi helposti sattua ja tapahtua, minkä vuoksi onkin tärkeää, että ulkoilualue on mahdollisimman turvallinen – onhan ulkoilun aikana vahdittavana useita lapsia.

Starttiraha

Nykyisin päiväkodeilla on tietyissä kaupungeissa mahdollista hakea toimintansa aloituskustannuksiin starttirahaa. Tätä ei pidä sekoittaa yrittäjän saamaan starttirahaan, joka on tarkoitettu yrittäjän toimeentuloon yrityksen aloitusvaiheessa, koska päiväkodeille suunnattu starttiraha on tarkoitettu nimenomaan päiväkodin toiminnan aloittamiseen. Starttirahan määrä riippuu päiväkodin lapsimäärästä ja se voi auttaa aloittelevaa päiväkotia huomattavalla tavalla – onhan toiminnan alkuvaiheessa tehtävä runsaasti hankintoja. Muistan, kuinka oman päiväkotini alkuvaiheessa ostoslistalla oli niin pöytiä, tuoleja, leluja kuin paljon muutakin.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *