Menu

Mitä tarkoitetaan SWOT-analyysilla?

SWOT7Yritystoiminnan aloitusvaiheessa lähes jokainen törmää analyysiin, joka on nimetty kirjainyhdistelmällä SWOT. Kyseistä analyysia käytetään yritystoiminnassa aivan yleisesti ja se soveltuu yritystoiminnan arvioimiseen myöskin jo siinä vaiheessa, kun yritystoiminta on pyörähtänyt kunnolla käyntiin. Erityisen hyödyllinen analyysi on kuitenkin siinä vaiheessa, kun yrityssuunnitelmaa ollaan vasta kehittelemässä. Mistä tässä analyysissa sitten on kyse? Tässä postauksessa kerron hieman lisää SWOT-analyysistä sekä sen tarjoamista moninaisista mahdollisuuksista.

SWOT-analyysi lyhyesti

Lähes jokainen yritystoiminnassa jollakin tavoin mukana ollut henkilö tunnistaa SWOT-analyysin nelikentän. Vaikka nelikenttä näyttääkin kovin yksinkertaiselta, on se tästä huolimatta tehokas apuväline pyrittäessä arvioimaan yrityksen vahvuuksia, heikkouksia, mahdollisuuksia ja uhkia.

Yksinkertaisesti sanottuna SWOT-analyysin nelikenttään on tarkoitus kirjata ylös yrityksen vahvuudet, heikkoudet, mahdollisuudet sekä uhat. Kun nämä asiat on kirjattu ylös ja kun näitä asioita on pohdittu perusteellisesti, on yrittäjän entistä helpompaa vastata yritykseensä liittyviin mahdollisiin haasteisiin.

Yrittäjä voi esimerkiksi pyrkiä kehittämään yrityksensä vahvuuksia entisestään tai pyrkiä hyödyntämään niitä entistä tehokkaammalla tavalla. Samalla yrittäjä voi pyrkiä kehittämään niitä osa-alueita, jotka ovat yrityksen selkeitä heikkouksia. Mahdollisuuksien ylöskirjaaminen auttaa yritystä tarttumaan näihin mahdollisuuksiin, kun taas uhkien ylöskirjaaminen auttaa valmistautumaan mahdollisiin yritystä kohtaaviin uhkatilanteisiin ja tätä kautta kenties pienentämään uhkien aikaansaamaa tuhoa.

Yritystoiminnassa kilpailu on kovaa

Nykyisessä yritysten maailmassa kilpailu on erityisen kovaa. Et ole yksin yrittämässä, vaan myös monet muut yritykset ja yrittäjät pyrkivät vastaamaan koventuneen kilpailun asettamiin haasteisiin. Tästä syystä onkin erittäin tärkeää jo yritystä suunniteltaessa pohtia SWOT-analyysin kautta, onko yrityksellä potentiaalia ja onko sillä hyvät elinmahdollisuudet.

Usein SWOT-analyysia käytetäänkin apuna esimerkiksi yritysneuvonnassa, jossa käydään läpi suunnitteilla olevan yrityksen yrityssuunnitelmaa ja arvioidaan yrityksen potentiaalia. Aloittelevan yrittäjän kannattaa ehdottomasti osallistua yritysneuvontaan, joka on yleensä myös edellytyksenä starttirahan saamiselle. Sekä taloudellinen että tiedollinen tuki on tarpeen yrityksen aloitusvaiheessa, minkä vuoksi onkin hyvä käydä asiantuntevan yritysneuvojan kanssa läpi omaa yrityssuunnitelmaa SWOT-analyysin avulla.

Kun itse perustin oman päiväkodin, kävin myöskin läpi oman suunnitelmani yritysneuvojan kanssa ja laadin yritystä koskevan SWOT-analyysin. Tämä auttoi minua hahmottamaan yritykseni mahdollisuuksia ja haasteita.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *